HI888.LINK và nhân viên của mình cam kết thu thập và lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn theo các tiêu chuẩn quốc tế nghiêm ngặt nhất và các quy định hiện hành để đảm bảo an toàn và xử lý đúng cách.

Mục đích của chúng tôi là thông báo cho bạn về cách thông tin chúng tôi thu thập từ bạn được sử dụng và lưu trữ. Các thay đổi đã được thực hiện đối với Chính sách quyền riêng tư này để đảm bảo tuân thủ Quy định bảo vệ dữ liệu chung (GDPR).

Chính sách quyền riêng tư này mô tả các phương pháp xử lý dữ liệu được Công ty chúng tôi sử dụng và các tùy chọn bạn có khi thông tin của bạn được chúng tôi xử lý.

HI888 luôn có ý định cung cấp thông tin chi tiết và chính xác về việc sử dụng cookie để cho phép mọi người truy cập trang web của chúng tôi đưa ra quyết định sáng suốt về việc lưu trữ các tệp đó trên thiết bị của họ.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, thắc mắc hoặc đề xuất nào về dữ liệu chúng tôi thu thập từ bạn hoặc câu hỏi chung về dịch vụ của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại [email protected].

Nếu bạn lo lắng về việc sử dụng cookie trên bất kỳ trang nào trên trang web của chúng tôi, vui lòng gửi thông tin chi tiết về việc này cho chúng tôi tại [email protected].

REFERED https://22bet-top.com/id/information/rules/privacy_policy

18.1. SỰ RIÊNG TƯ

HI888 với tư cách là một công ty cam kết giữ cho dữ liệu được tin cậy tuyệt đối an toàn.

Chính sách quyền riêng tư này giải thích chính xác cách chúng tôi thu thập thông tin của bạn khi bạn chọn sử dụng dịch vụ của chúng tôi cũng như cách chúng tôi sử dụng thông tin đó sau đó.

Chính sách bảo mật này sẽ được thỏa thuận giữa bạn và HI888 (sau đây gọi là “Chúng tôi”, “Chúng tôi” hoặc “Của chúng tôi”, nếu có). Xin lưu ý rằng bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi và các dịch vụ của nó, bạn đang đóng vai trò là một bên của Chính sách quyền riêng tư này.

Đôi khi, các thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư này có thể được thực hiện. Bạn có thể được thông báo về những thay đổi đó bằng cách kiểm tra trên các trang web và nền tảng của chúng tôi. Bạn có trách nhiệm kiểm tra Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi và được thông báo về những sửa đổi mới nhất.

 

18.2. ĐỒNG Ý ĐỂ HI888 XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN

QUYỀN CỦA BẠN NHƯ MỘT CHỦ THỂ DỮ LIỆU

HI888 chỉ bắt đầu xử lý dữ liệu cá nhân của bạn sau khi được bạn chấp thuận rõ ràng. Bạn đồng ý rằng sự chấp thuận này cấu thành sự đồng ý được thông báo, rõ ràng và tự do của bạn (sau đây gọi là “sự đồng ý”) để xử lý dữ liệu cá nhân của bạn theo Chính sách quyền riêng tư này.

Sự đồng ý của bạn đối với việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn có thể được cấp bởi bạn hoặc người đại diện do bạn chỉ định theo bất kỳ cách nào sau đây:

 

– Bằng văn bản, trong trường hợp đó sự đồng ý của bạn phải có những nội dung sau:

 

tên, họ và tên đệm (nếu có), địa chỉ cư trú, số tài liệu được sử dụng để xác định chủ thể dữ liệu, cũng như ngày cấp và cơ quan ban hành tài liệu

trong trường hợp được sự đồng ý của người đại diện – giấy ủy quyền có công chứng hoặc tài liệu khác xác nhận thẩm quyền liên quan của người đại diện

địa chỉ gửi thư của HI888 để nhận được sự đồng ý của chủ thể dữ liệu

các mục đích mà dữ liệu cá nhân được cung cấp sẽ được xử lý

một danh sách đầy đủ các dữ liệu cá nhân mà sự đồng ý được đưa ra

tên và địa chỉ của người hoặc pháp nhân có quyền xử lý dữ liệu cá nhân, đã được chấp thuận, thay mặt cho HI888, trong trường hợp việc xử lý được ủy quyền cho họ

danh sách các hành động liên quan đến dữ liệu cá nhân được đưa ra sự đồng ý, cũng như tổng quan về các phương pháp xử lý có thể được sử dụng để xử lý dữ liệu đó

thời hạn hiệu lực của sự đồng ý trong đó dữ liệu có thể được xử lý và theo cách đó có thể rút lại sự đồng ý

chữ ký của người đồng ý hoặc người đại diện hợp pháp của họ

 

– Bằng cách thực hiện các hành động cụ thể thể hiện rõ ràng ý chí thiết lập mối quan hệ pháp lý với HI888, chẳng hạn như đăng ký với HI888 và tạo tài khoản, đăng ký các dịch vụ được cung cấp hoặc thực hiện các giao dịch tài chính vào tài khoản đã tạo trước đó. Thực hiện các hành động như vậy là điều kiện cho phép người đó tham gia cá cược trên trang web HI888 theo Điều khoản và Điều kiện, đặt cược và nhận tiền thắng cược thông qua tài khoản đã tạo để tuân thủ các quy tắc do nhà điều hành cờ bạc đặt ra.

 

Không cần có sự đồng ý của bạn để xử lý dữ liệu của bạn trong bất kỳ trường hợp nào sau đây:

 

khi cần xử lý dữ liệu cho các mục đích được quy định trong các thỏa thuận quốc tế của cơ quan lập pháp địa phương, để thực hiện đúng các nhiệm vụ và chức năng pháp lý

khi dữ liệu cá nhân phải được xử lý vì mục đích phục vụ công lý hoặc thực hiện quyết định chính thức của tòa án hoặc quyết định khác của cơ quan pháp luật có liên quan

khi dữ liệu cá nhân phải được xử lý nhằm mục đích bảo vệ lợi ích thiết yếu của chủ thể dữ liệu cá nhân, bao gồm nhưng không giới hạn ở sức khỏe và tính mạng của họ

khi dữ liệu cá nhân phải được xử lý nhằm mục đích thực hiện các quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty hoặc bên thứ ba, miễn là các quyền và tự do của bạn không bị vi phạm

khi dữ liệu cá nhân phải được xử lý vì mục đích thu thập dữ liệu thống kê cụ thể, cũng như cho các mục đích nghiên cứu khác – trong trường hợp này, dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được ẩn danh, trừ các trường hợp được yêu cầu khác cho mục đích tiếp thị

khi không giới hạn số người có quyền truy cập miễn phí vào dữ liệu cá nhân đang được bạn xử lý

khi dữ liệu cá nhân đang được xử lý phải tiết lộ bắt buộc theo luật pháp địa phương

Công ty hoàn toàn tuân thủ các quy định của Quy định bảo vệ dữ liệu chung (GDPR) về quy trình rút lại sự đồng ý đã được cấp, thu thập thông tin về tính khả dụng của dữ liệu cá nhân của bạn và yêu cầu HI888 sửa đổi, chặn hoặc xóa vĩnh viễn thông tin của bạn.

 

18.3. TẠI SAO CHÚNG TÔI THU THẬP THÔNG TIN CỦA BẠN

Thông tin chúng tôi thu thập bao gồm thông tin được sử dụng cho mục đích nhận dạng cá nhân, chẳng hạn như tên và họ, ngày sinh, thông tin thẻ tín dụng, địa chỉ nhà riêng, địa chỉ email, số điện thoại và các chi tiết khác có thể phù hợp.

 

Bạn có thể được yêu cầu cung cấp dữ liệu cá nhân khi sử dụng trang web, tạo tài khoản hoặc sử dụng các dịch vụ chúng tôi cung cấp. Dữ liệu cá nhân có thể được yêu cầu từ bạn có thể bao gồm:

 

chi tiết liên lạc, bao gồm địa chỉ email và số điện thoại của bạn

thông tin cư trú (chẳng hạn như địa chỉ nhà của bạn)

Thông tin thanh toán

Lịch sử giao dịch

tùy chọn trang web

Phản hồi về dịch vụ đã sử dụng

 

Chúng tôi thu thập, xử lý và lưu trữ thông tin trên máy chủ của mình theo luật hiện hành.

 

Khi bạn đang tương tác với các trang web của chúng tôi và sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, nhật ký hoạt động duy nhất của bạn sẽ được ghi lại, bao gồm các thông tin sau:

 

địa chỉ IP

thời gian sử dụng trang web

Ngày truy cập

các trang cụ thể đã xem

tùy chọn ngôn ngữ

báo cáo sự cố phần mềm

loại trình duyệt được sử dụng

 

Thông tin này được thu thập và phân tích để đảm bảo chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tốt hơn.

Chúng tôi không bao giờ thu thập thông tin của bạn mà không thông báo trước cho bạn về sự việc.

 

18.4. CÁCH CHÚNG TÔI THU THẬP VÀ XỬ LÝ THÔNG TIN

Chúng tôi có thể tự động thu thập một số dữ liệu nhất định, như đã đề cập ở trên, cũng như lấy dữ liệu cá nhân của bạn bất cứ khi nào bạn chọn cung cấp dữ liệu đó một cách tự nguyện khi tương tác với trang web HI888 hoặc sử dụng các dịch vụ và thông tin liên lạc khác.

Dữ liệu cá nhân cũng có thể được lấy từ các nhà cung cấp dịch vụ khác và danh sách khách hàng được lấy từ các nhà cung cấp bên thứ ba theo cách thức hợp pháp nghiêm ngặt và hoàn toàn phù hợp với tất cả các luật và quy định hiện hành.

Các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba có thể được sử dụng để hỗ trợ kỹ thuật cho các giao dịch tiền tệ của bạn và duy trì tài khoản của bạn đúng cách.

Mọi dữ liệu cá nhân thu được theo các cách nêu trên từ nhà cung cấp dịch vụ, nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba và dịch vụ thương mại điện tử sẽ được sử dụng nghiêm ngặt theo các quy định được nêu trong Chính sách quyền riêng tư này.

Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được tiết lộ cho bên thứ ba theo đúng Chính sách quyền riêng tư này và luật hiện hành.

 

18.5. SỬ DỤNG DỮ LIỆU ĐÃ THU THẬP

Dữ liệu cá nhân bạn cung cấp nhằm giúp chúng tôi cung cấp cho bạn dịch vụ hỗ trợ chất lượng cao, giúp bạn an toàn trong suốt thời gian sử dụng trang web, kiểm tra và xác minh danh tính của bạn, xử lý đúng các giao dịch của bạn và tạo điều kiện thuận lợi cho bạn tham gia vào các chương trình khuyến mãi của bên thứ ba, như cũng như cho một loạt các mục đích khác liên quan đến việc cung cấp các dịch vụ trò chơi của chúng tôi.

Do đó, trong quá trình cung cấp dịch vụ của mình, chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các đối tác được lựa chọn cẩn thận của chúng tôi (bao gồm bất kỳ bên nào khác có thỏa thuận với bạn về việc chia sẻ dữ liệu của bạn).

 

Chúng tôi cũng có thể sử dụng dữ liệu cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi để:

 

 

gửi khuyến mại và thông tin về các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp

gửi khuyến mại và thông tin về các sản phẩm và dịch vụ do các đối tác của chúng tôi cung cấp với mục đích cung cấp cho bạn nhiều loại dịch vụ hơn và cải thiện trải nghiệm khách hàng của bạn.

 

Đôi khi, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin cho chúng tôi thông qua các cuộc khảo sát đặc biệt và trong các cuộc thi. Bạn có quyền từ chối tham gia vào các sự kiện như vậy và không tiết lộ bất kỳ dữ liệu cá nhân nào.

Thông tin chúng tôi có thể yêu cầu có thể bao gồm chi tiết liên hệ (bao gồm tên, địa chỉ email và số điện thoại) và thông tin địa lý (chẳng hạn như địa chỉ và mã bưu chính), cũng như tuổi chính xác của bạn.

Điều này được hiểu rằng bằng cách tham gia vào bất kỳ cuộc thi nào do Công ty tổ chức và nhận giải thưởng hoặc yêu cầu tiền thắng cược của bạn, bạn đồng ý cho chúng tôi sử dụng tên của bạn cho mục đích quảng cáo mà không được hưởng bất kỳ hình thức thù lao bổ sung nào, trừ trường hợp khoản thù lao đó là pháp luật yêu cầu.

Nếu bạn chưa quyết định có muốn nhận thông tin quảng cáo từ chúng tôi hay không, dữ liệu cá nhân của bạn (chẳng hạn như địa chỉ email và số điện thoại) có thể tiếp tục được sử dụng để thông báo cho bạn về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi và để thông báo cho bạn về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. khuyến mãi và các sản phẩm trò chơi khác (chẳng hạn như cá cược, cờ thỏ cáo, bài xì phé trực tuyến và những thứ tương tự), có thể bao gồm các sản phẩm và dịch vụ của bên thứ ba mà chúng tôi cho là cần thông báo cho bạn.

18.6. CÔNG BỐ THÔNG TIN

Dữ liệu cá nhân của bạn không được tiết lộ cho bất kỳ công ty, tổ chức và cá nhân nào khác không liên kết với HI888.

Dữ liệu cá nhân của bạn có thể được tiết lộ cho các công ty, tổ chức và cá nhân khác không liên kết với HI888, miễn là bạn đã đồng ý cho chúng tôi làm như vậy.

Dữ liệu cá nhân của bạn có thể được tiết lộ nếu luật pháp yêu cầu chúng tôi làm như vậy hoặc chúng tôi thực sự tin rằng làm như vậy là rất quan trọng để:

 

 

tuân thủ các yêu cầu hoặc thủ tục pháp lý liên quan đến công ty của chúng tôi hoặc trang web của chúng tôi hoặc các dịch vụ chúng tôi cung cấp hoặc bất kỳ trường hợp nào khác khi chúng tôi được pháp luật yêu cầu phải làm như vậy

bảo vệ quyền hoặc tài sản của chúng tôi

bảo vệ khách hàng khác sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi

 

Nếu chúng tôi có lý do để tin rằng ai đó đã thực hiện hoặc có ý định thực hiện một hành động không trung thực và bất hợp pháp, chẳng hạn như:

– can thiệp vào các trò chơi

– thực hiện hành vi gian lận thanh toán (bao gồm cả việc sử dụng thẻ bị đánh cắp)

– yêu cầu đảo ngược thanh toán và hủy bỏ

– thực hiện các giao dịch bị cấm (bao gồm rửa tiền)

 

Công ty có quyền chia sẻ thông tin này và dữ liệu cá nhân của bạn với các trang web trò chơi khác, cơ quan thực thi pháp luật, công ty thẻ tín dụng và các cơ quan quản lý có liên quan khác.

Dữ liệu cá nhân của bạn có thể được chuyển cho các tổ chức thích hợp với mục đích thực hiện nghiên cứu công khai và ngăn ngừa chứng nghiện cờ bạc.

 

18.7. TRUY CẬP DỮ LIỆU CỦA BẠN

Bạn có thể chọn từ chối nhận tin nhắn quảng cáo từ chúng tôi theo bất kỳ cách nào sau đây:

 

 

bằng cách chọn không tham gia trong cài đặt tài khoản của bạn, có sẵn trên các trang web của chúng tôi hoặc thông qua các dịch vụ của chúng tôi

bằng cách trả lời bất kỳ bản tin quảng cáo nào được gửi bởi chúng tôi

bằng cách gửi email đến đại diện dịch vụ khách hàng của chúng tôi qua bất kỳ kênh nào có sẵn

 

Ngoài ra, bạn có thể liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào nếu bạn cần:

 

 

để biết thông tin nào chúng tôi thu thập, xử lý và lưu trữ cũng như chúng tôi lấy thông tin đó từ những nguồn nào

để xác nhận tính chính xác của dữ liệu cá nhân do bạn cung cấp hoặc được chúng tôi lấy theo bất kỳ cách nào khác

để cập nhật dữ liệu cá nhân được thu thập và hiện được lưu trữ

nộp đơn khiếu nại về cách dữ liệu cá nhân của bạn đang được sử dụng

 

Chúng tôi sẽ cập nhật bất kỳ thông tin nào đã được lưu trữ miễn là bạn có thể chứng minh những thay đổi đó là hợp lý và cần thiết, đồng thời cung cấp đủ bằng chứng về danh tính của bạn.

Để làm rõ, không có điều khoản nào trong Chính sách quyền riêng tư này ngăn chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn nếu chúng tôi bắt buộc phải làm như vậy theo yêu cầu chính thức do cơ quan pháp lý thích hợp của quốc gia bạn gửi.

 

18.8. COOKIE

THÔNG TIN ĐƯỢC LƯU TRÊN THIẾT BỊ CỦA BẠN

Khi bạn đang sử dụng dịch vụ của chúng tôi, một số thông tin nhất định sẽ được lưu trữ trên thiết bị của bạn với sự đồng ý của bạn. Thông tin này thường được gọi là “cookie”, là các tệp văn bản nhỏ lưu trữ các tùy chọn của bạn. Cookie luôn được lưu trữ trên thiết bị của bạn khi sử dụng các dịch vụ của chúng tôi trong các lần truy cập trang web.

Chúng tôi cũng sử dụng cookie flash, tương tự như cookie trình duyệt được mô tả ở trên và cho phép chúng tôi lưu trữ thông tin về các lượt truy cập của bạn trên các trang web khác nhau của chúng tôi.

Không thể sử dụng loại cookie nào để có quyền truy cập vào thiết bị hoặc máy tính của bạn hoặc sử dụng bất kỳ thông tin nào được lưu trữ trên chúng. Cả hai loại cookie chỉ được sử dụng cho mục đích giám sát.

Những phương pháp này cũng được sử dụng để xem chính xác bạn đang sử dụng dịch vụ của chúng tôi như thế nào và sở thích của bạn là gì. Cookie rất hữu ích để theo dõi lưu lượng truy cập trang web và cải thiện các dịch vụ được cung cấp với mục đích tăng sự quan tâm của bạn đến việc ở lại với chúng tôi với tư cách là khách hàng. Cookie flash và cookie trình duyệt cũng giúp chúng tôi đảm bảo rằng bạn chỉ được hiển thị các quảng cáo được nhắm mục tiêu chính xác và có liên quan.

 

BÁNH QUY CẦN THIẾT

“Cookie cực kỳ cần thiết” là một thuật ngữ được sử dụng cho các cookie rất quan trọng để người dùng có thể điều hướng trang web và sử dụng tất cả các tính năng có sẵn, bao gồm quyền truy cập vào các phần của trang web nơi có thể thực hiện thanh toán. Những cookie này được đưa ra để đảm bảo trang web hoạt động bình thường.

COOKIE ĐĂNG KÝ

Những cookie này lưu trữ thông tin bạn nhập khi đăng ký và cho phép chúng tôi cung cấp cho bạn các dịch vụ chất lượng cao. Dữ liệu này được sử dụng để chúng tôi hiểu rõ hơn về những gì bạn cần với tư cách là khách hàng và để đảm bảo bạn tận hưởng chuyến thăm và dịch vụ của chúng tôi.

COOKIE TRANG WEB

Những cookie này được sử dụng để thu thập thông tin về cách khách truy cập đang sử dụng các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp. Có nhiều loại cookie khác nhau dựa trên mục đích sử dụng của chúng:

 

Cookie “dựa trên phiên”. Những cookie này được lưu trữ trên thiết bị của bạn trong khi bạn truy cập trang web và cho phép điều hướng nhanh hơn. Việc sử dụng chúng cho phép chúng tôi cung cấp cho khách hàng đã đăng ký của mình nhiều thông tin và trải nghiệm phù hợp hơn. Những cookie này tự động hết hạn khi trình duyệt của bạn đóng.

Cookie “liên tục” (bao gồm cookie flash). Những cookie này lưu lại trên máy tính của bạn trong một khoảng thời gian cụ thể.

Cookie “phân tích”. Những cookie này được sử dụng để đếm số lượng khách truy cập trang web và sử dụng dịch vụ của chúng tôi, giúp chúng tôi cải thiện trải nghiệm điều hướng của bạn và cho phép bạn tìm thấy mọi thứ nhanh hơn.

Bạn luôn có quyền lựa chọn chấp nhận hoặc từ chối cookie.

Hầu hết các trình duyệt web chấp nhận cookie theo mặc định, nhưng nếu bạn chọn, bạn luôn có thể sửa đổi cài đặt trình duyệt của mình để có toàn quyền kiểm soát những cookie nào được chấp nhận.

Sử dụng trình duyệt web của mình, bạn có thể xóa, chặn hoặc cho phép tất cả cookie, chặn cookie từ bên thứ ba, xóa tất cả cookie khi đóng trình duyệt, bắt đầu các phiên ở chế độ ẩn danh để duyệt internet mà không lưu trữ bất kỳ dữ liệu nào trên thiết bị của bạn hoặc mở rộng các tùy chọn có sẵn trong trình duyệt của bạn bằng cách cài đặt các tiện ích bổ sung và trình cắm thêm.

 

Dưới đây, bạn có thể tìm thấy các liên kết đến thông tin về cách quản lý cookie trong các trình duyệt khác nhau:

 

Quản lý cookie trong Internet Explorer

Quản lý cookie trong Chrome

Quản lý cookie trong Firefox

Quản lý cookie trong Safari

Quản lý cookie trong Opera

Xin lưu ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung nào trên các trang web khác. Ngoài ra, chúng tôi có trách nhiệm thông báo cho bạn rằng nếu bạn tắt cookie, bạn sẽ không thể truy cập các tính năng đầy đủ của HI888.

FLASH COOKIES

Flash Player cho phép bạn quản lý các tùy chọn của mình – có thể thay đổi cài đặt để ngăn việc sử dụng cookie flash.

Xin lưu ý rằng việc chọn từ chối tất cả cookie sẽ khiến bạn không thể sử dụng một số tính năng và dịch vụ có sẵn. Chẳng hạn, bạn sẽ không thể chọn ngôn ngữ giao diện.